Ô Quan Chưởng là một trong 21 cửa ô của thành Thăng Long xưa. Công trình được xây dựng vào năm 1749, đến năm 1817 được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. Cùng xem những hình ảnh quý giá về Ô Quan Chưởng một thế kỷ trước.

Cửa Ô Quan Chưởng ở Hà Nội thời thuộc địa. Người Pháp gọi công trình này là “cổng trên đường Jean Dupuis”. Ngày nay, đường Jean Dupuis gồm hai phố Hàng Chiếu và phố Ô Quan Chưởng, được ngăn cách bởi Ô Quan Chưởng. Ảnh tư liệu.

Mặt trước Ô Quan Chưởng quay ra phố Ô Quan Chưởng. Ảnh tư liệu.

Mặt sau của Ô Quang Chưởng quay ra phố Hàng Chiếu. Ảnh tư liệu.

Tấm bưu thiếp này chú thích là cửa Đông Hà. Ô Đông Hà là tên gọi khác của Ô Quan Chưởng vì công trình nằm trên đất phường Đông Hà xưa. Ảnh tư liệu.

Phố Hàng Chiếu và Ô Quan Chưởng năm 1906. Ảnh tư liệu.

Ô Quan Chưởng Hà Nội năm 1926. Ảnh tư liệu.

Cửa Ô Quan Chường nhìn từ đầu phố Ô Quang Chưởng. Ảnh tư liệu.

Cảnh họp chợ trước cửa Ô Quan Chưởng. Ảnh tư liệu.

Cửa Ô Quan Chưởng trong một bưu thiếp tô màu thời thuộc địa. Ảnh tư liệu.

Khách bộ hành qua lại khu vực Ô Quan Chưởng. Ảnh tư liệu.

Trong bức ảnh này, chiếc xe hơi cáu cạnh như một nét tương phản với vẻ cổ kính của Ô Quan Chưởng. Ảnh tư liệu.

Ô Quang Chưởng ngày 6/1/1946. Trên các bức tưởng của công trình lúc này có nhiều chữ viết nguệch ngoạc. Ảnh tư liệu.

Hai người cưỡi ngựa qua Ô Quan Chưởng trong bức ảnh thực hiện đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu.

Ô Quan Chưởng ngày nay.

Nguồn: http://kienthuc.net.vn

Bình luận Facebook