Nghệ thuật thách thức niềm tin của chúng ta, những thành kiến của chúng ta và thậm chí những khái niệm của chúng ta về những gì chúng ta cho là có thể.

Các tác phẩm điêu khắc là một phương tiện tuyệt vời cho việc này, vì chúng cho phép nghệ sĩ thực hiện các “thủ thuật” đối với người xem. Bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc này được biên soạn bởi Bored Panda với mục đích đó. Từ những kỳ tích đáng kinh ngạc của sự cân bằng trên quy mô lớn, chỉ cần phù hợp với đầu gậy phép thuật, danh sách này có tất cả!

# 1 Sức mạnh của thiên nhiên của Lorenzo Quinn

#2 Wursa của Daniel Firman

#3 Trans Ī Re của Fredrik Raddum

#4 Nàng tiên bằng dây thép của Robin Wight

# 5 Đá nổi của Smaban Abbas

#6 Nụ hôn cafe của Johnson Tsang

#7 Tảng đá trên không của Anna Borgman và Candy Lenk

#8 Những chiếc cột và bức tường không liền mạch của Alex Chinneck

#9 Les Voyageurs của Bruno Catalano

#10 Sách điêu khắc của Alicia Martin

#11 De Vaartkapoen của Tom Frantzen

#12 Cửa sổ và thang nhưng không có nhà của Leandro Erlich

#13 Những ảo tưởng siêu hiện thực được khắc trên gỗ Bởi Tom Eckert

#14 Oto điêu khắc của Gerry Judah

#15 The Virgins Of Apeldoorn của Elisabet Stienstra

#16 Sự cân bằng của Jerzy Kędziora

#17 Monte-Meubles, L’Ultime Déménagement – Leandro Erlich

#18 Pentateuque của Fabien Mérelle

#19 Mặt đường tự cuốn cùng với chiếc xe của Alex Chinneck

#20 Đá cân bằng của Adrian Gray

#21 Tạm dừng của Menashe Kadishman

#22 Abedo của Emil Alzamora

#23 Điêu khắc đá Michael của Jerzy Kędziora

#24 Xe ô tô trên trần nhà của Benedetto Bufalino

Nguồn: https://www.boredpanda.com

Bình luận Facebook