Tôi là một nghệ sĩ giấy người Pháp. Tôi đã tạo ra những bức tranh này từ giấy bằng cách cắt bằng tay.

Tôi chọn công việc này bởi vì tôi muốn làm gì đó để bảo vệ môi trường. Đây là một đề tài thực sự quan trọng với tôi bởi những bức ảnh là về loài san hô sắp tuyệt chủng.Nguồn: https://www.boredpanda.com

Bình luận Facebook