Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) đầu thế kỷ 20 là tỉnh lỵ của tỉnh Sa Đéc. Cùng ngắm loạt ảnh Sa Đéc thời Pháp thuộc.

Toàn cảnh tỉnh lỵ Sa Đéc thời Pháp thuộc, năm 1934. Ảnh tư liệu.

Con đường ven sông ở trung tâm tỉnh lỵ Sa Đéc. Ảnh tư liệu.

Tòa án tỉnh Sa Đéc, nhìn từ cầu Sắt Quay hay cầu sắt Sa Đéc. Ảnh tư liệu.

Toàn cảnh cầu sắt Sa Đéc. Ảnh tư liệu.

Công viên xung quanh Tòa án. Ảnh tư liệu.

Công viên xung quanh Tòa án. Ảnh tư liệu.

Bệnh viện Sa Đéc. Ảnh tư liệu.

Con rạch gần bệnh viện. Ảnh tư liệu.

Làng xóm ở ngoại vi Sa Đéc. Ảnh tư liệu.

Kênh rạch xung quanh Sa Đéc. Ảnh tư liệu.

Cuộc sống trên sông nước. Ảnh tư liệu.

Một ngôi trường ở Sa Đéc sau giờ tan học. Ảnh tư liệu.

Nguồn: http://kienthuc.net.vn