Theo công bố mới nhất của Forbes, Viện Công nghệ Massachusetts và California là hai trường có học phí đắt đỏ đi kèm chất lượng giáo dục hàng đầu Mỹ.

1. Viện Công nghệ Massachusetts
Học phí hàng năm, trước trợ cấp: 45.016 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 21.816 USD. Ảnh: AP/Elise Amendola

2. Viện Công nghệ California
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 43.362 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 25.667 USD. Ảnh: US News & World Report

3. Đại học Stanford
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 45.195 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 15.713 USD. Ảnh: Getty Images

4. Đại học Harvey Mudd
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 48.594 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 24.311 USD. Ảnh: HMC

5. Đại học Yale
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 45.800 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 16.743 USD. Ảnh/Video: Khuôn viên Đại học Yale.

6. Đại học Duke
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 47.243 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 28.058 USD. Ảnh: Duke University

7. Đại học Washington & Lee
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 45.617 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 23.916 USD. Ảnh: US News & World Report

8. Đại học Georgetown
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 46.744 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 27.801 USD. Ảnh: Georgetown University

9. Đại học Brown
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 47.434 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 25.005 USD. Ảnh: Brown University

10. Đại học Dartmouth
Học phí hàng năm trước trợ cấp: 48.108 USD.
Học phí trung bình sinh viên phải trả: 29.597 USD. Ảnh: Dartmouth College

Nguồn: https://vnexpress.net