Tô màu là một phần rất quan trọng trong sự phát triển và làm tăng khả năng vận động của trẻ. Chúng giúp cho đôi tay, các ngón tay chuyển động khéo léo. Đây là môt phần trong quá trình học tập của các bạn nhỏ.

Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, tất cả các chức năng cơ thể đã hoàn thiện và đi vào khuôn mẫu. Liệu sự sáng tạo có còn nữa không!

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Nguồn: http://www.boredpanda.com