Ivy League là nhóm các trường Đại học giàu truyền thống và thường được xếp hạng hàng đầu nước Mỹ. Ivy League có 8 thành viên, hầu hết được thành lập từ khi Hoa Kỳ còn là thuộc địa Anh, trường “trẻ” nhất, Viện đại học Cornell “mới” được thành lập từ năm 1865. Thành viên Ivy League bao gồm: Viện Đại học Brown, Viện Đại học Columbia, Viện Đại học Cornell, Trường Đại học Dartmouth, Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Princeton, Viện Đại học PennsylvaniaViện Đại học Yale.

1. Viện Đại học Brown.
Năm thành lập: 1764
Địa điểm: Providence, Rhode Island
Biệt danh: Bears
Số lượng sinh viên: Khoảng 8,649
Khẩu hiệu: In Deo Speramus (In God We Hope)

Manning Hall, Viện đại học Brown

2. Viện Đại học Columbia
Năm thành lập: 1754
Địa điểm: New York CityNew York
Biệt danh: Lions
Số lượng sinh viên: Khoảng 22,920
Khẩu hiệu: In lumine Tuo videbimus lumen (In Thy light shall we see the light)

Thư viện Viện đại học Columbia

3. Viện Đại học Cornell
Năm thành lập: 1865
Địa điểm: IthacaNew York
Biệt danh: Big Red
Số lượng sinh viên: Khoảng 20,633
Khẩu hiệu: I would found an institution where any person can find instruction in any study.

Toàn cảnh Viện đại học Cornell

4. Trường Đại học Dartmouth
Năm thành lập: 1769
Địa điểm: HanoverNew Hampshire
Biệt danh: Big Green
Số lượng sinh viên: Khoảng 6,141
Khẩu hiệu: Vox clamantis in deserto (The voice of one crying in the wilderness)

Học xá Dartmouth College tại Hanover, New Hampshire

5. Viện Đại học Harvard
Năm thành lập: 1636
Địa điểm: CambridgeMassachusetts
Biệt danh: Crimson
Số lượng sinh viên: Khoảng 21,225
Khẩu hiệu: Veritas (Truth)

Đại học Harvard mùa đông

6. Viện Đại học Princeton
Năm thành lập: 1746
Địa điểm: PrincetonNew Jersey
Biệt danh: Tigers
Số lượng sinh viên: Khoảng 7592
Khẩu hiệu: Dei sub numine viget (Under God’s power she flourishes)

Tháp Cleveland trong khu học xá Đại học Princeton

7. Viện Đại học Pennsylvania
Năm thành lập: 1740
Địa điểm: PhiladelphiaPennsylvania
Biệt danh: Quakers
Số lượng sinh viên: Khoảng 20,643
Khẩu hiệu: Leges sine moribus vanae (Laws without morals are useless)

Học xá Đại học Pennsylvania

8. Viện Đại học Yale
Năm thành lập: 1701
Địa điểm: New HavenConnecticut
Biệt danh: Bulldogs
Số lượng sinh viên: Khoảng 11,666
Khẩu hiệu: Lux et veritas (Light and truth). אורים ותמים (tiếng Hebrew)

Khu học xá cũ, Đại học Yale

Đọc thêm: Ivy League

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here